Проектът „ТОП ИКТ Работодател“ има за цел да открои предпочитаните работодатели в сектора на информационните и комуникационните технологии /ИКТ/ в България.


Провеждането на проучването за конкретен бранш позволява постигане на по-висока обективност и сравнимост на резултатите и данните сред компаниите – участници.


Проектът „ТОП ИКТ Работодател“ се осъществява за първи път през 2012г. като инициатива на JobTiger и ICT Media.

Известни са победителите за 2012 година
  • Сирма Бизнес Консултинг
  • Зеебургер Информатик
  • Станга
  • Ериксон Телекъмюникейшънс България
Снимки от награждаването Прочети повече
Изследването отчита
  • Ангажираността на служителите в компанията.
  • Степента, в която стратегиите, политиките и процедурите по управлението на човешките ресурси са интегрирани в организацията.
  • Основни резултати и показатели за компанията.
Прочети повече
 
със съдействието на
партньори