За проекта

Инициаторите на проекта „ТОП ИКТ Работодател“ - JobTiger и ICT Media решиха да обединят опита и компетенциите си и да организират и проведат класацията, като възложат на специализираната в HR одит компания Audit Advice Associates (ААА) разработката на методология и осъществяване на изследването сред водещите ИТ компании.

Зад това решение стои убеждението, че технологичната, телекомуникационната и аутсорсинг индустрии са сред най-динамично развиващите се сектори, с висока добавена стойност на продуктите и услугите си, и като такива имат сериозна роля и значение за икономическото развитие на България.

Позициите от сектора на информационните и комуникационните технологии /ИКТ/ са едни от най-предпочитаните места за работа сред кандидатите за работа, но същевременно този сектор отбелязва хронично търсене и недостиг на квалифицирани специалисти, което затруднява растежа на бизнеса им.

Именно затова ICT Media и JobTiger, вярват, че изследването и класацията на водещите компании от сектора на информационните и комуникационните технологии /ИКТ/ в страната може да открои ключовите проблеми и възможности за развитие на този сектор, а изследването и класацията на водещите ИТ компании в страната ще бъдат от голяма важност и полза и за двете страни на пазара на труда - както за търсещите, така и за предлагащите заетост в този сектор.

Тези „горещи“ теми ще бъдат заложени като обект на дискусия и ще могат да стимулират предложения и идеи за решаването им по време на кръглата маса, която ще се състои през октомври 2012 г. Проектът включва следните компоненти: проучване, кръгла маса, церемония, печатно издание, сайт.

Инициативата включва следните компоненти.

  1. Изследване
  2. Кръгла маса
  3. Церемония
  4. Печатно издание 
със съдействието на
партньори