Изследване и класиране

Методологията за проучването и класацията на водещите компании от сектора на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), развиващи дейност в България, е разработена от специализираната в HR одит компания Audit Advice Associates (ААА). Tя изследва взаимодействието между три групи фактори:

  • ангажираността на служителите в компанията
  • степента, в която стратегиите, политиките и процедурите по управлението на човешките ресурси са интегрирани в организацията
  • основни резултати и показатели за компанията

В компаниите, участващи в проучването ще бъдат анкетирани и анализирани три групи от респонденти: висшият мениджмънт, специалисти човешки ресурси и служители. Информацията се набира чрез три различни въпросници, попълвани от служителите на компанията, мениджър „Човешки ресурси” и Управител/СЕО/Изпълнителен директор.

Оценяването и класирането на участниците се основава на общите резултати на компанията от всички въпросници. Най-голяма тежест имат резултатите от въпросника за проучване на ангажираността на служителите.


Форма за записване за участие
Имейл*
Име на фирма*
Категория за участие*
Лице за контакти*
Телефон*
 
 
със съдействието на
партньори