Партньори
Партньори

UniCredit Bulbank
УниКредит Булбанк е водеща европейска банка с 11,9 милиарда лева активи. Тя е най-голямата банка в страната и по показателите: собствен капитал, депозити на клиенти, общи кредити и аванси на клиенти. В УниКредит Булбанк работят над 4000 служители в 220 клонове и офиси в България, които обслужват над 1,3 милиона клиенти. УниКредит Булбанк е част от UniCredit Grouр – основна европейска банкова група, глобален играч при управлението на активи и пазарен лидер в Централна и Източна Европа. http://www.unicreditbulbank.bg/

Experian
Experian® е глобален лидер в предоставянето на информация, аналитични решения и маркетинг услуги на организации и потребители, с цел по-добро управление на риска и вземане на благоприятни търговски и финансови решения. Използвайки всестранните си познания за хора, пазари и икономики, Experian помага на компаниите да създадат, развият и управляват отношенията със своите клиенти, за да направят търговската си дейност по-печеливша. Experian осигурява по-добро финансово здраве и по-големи възможности на самите потребители, като им помага да разбират, управляват и защитават личните си данни. Experian има повече от 100 000 клиенти по целия свят в различни индустрии и пазари. Някои от нашите клиенти са: American Express, Barclays, BMW Financial Services, BNP Paribas, Coors Brewers UK, France Telecom, Hilton Hotel, National Australia Bank, Royal Mail, UNICEF, Westpac, Yahoo! Повече за Experian научете на http://www.experian.bg/

StangaOne1 World Group
"СТАНГА" АД е компания за софтуерна разработка, дигитална продукция и инженерингови услуги за телекомуникационния сектор. Под марката StangaOne1 дружеството партнира на водещи интерактивни и рекламни агенции от цял свят. В развойните центрове на компанията в София и Пловдив работят над 250 експерти. http://www.stanga.net/

Дженерали Застраховане АД
Дженерали Застраховане АД е общозастрахователната компания на Група Дженерали България, част от Generali PPF Holding B.V. и световната Група Generali. Дженерали Застраховане АД (правоприемник на Застрахователна компания "ОРЕЛ"АД) е учредено през 1991г. Компанията е ключов играч на българския пазар повече от 20 години, предлагащ оптимален спектър от продукти и услуги, разработвани според постоянно повишаващите се изисквания на клиентите и нуждите на застрахователния пазар. За повече информация: www.generali.bg

SAP Labs България
54 000 служителя в повече от 50 различни държави работят за SAP - най-голямата компания за бизнес софтуер в света, чиято централа е разположена във Валдорф, Германия. SAP Labs България е основана през 2000 г., когато SAP решава да дойде в България, за да запълни конкретна продуктова ниша. Възползвайки се от потенциала на човешкия капитал в страната ни, „лабът“ в София се разраства до 500 служителя и успява да позиционира SAP като ключов играч в световната Java общност. Като технологичен център, ангажиран в развойната дейност, разработката и поддръжката на SAP платформите за програмиране на бизнес процеси и приложения, българският лаб допринася за осигуряването на основата на on-premise решения като SAP NetWeaver, Composition Environment, BPM, PI, Enterprise Portal, като това включва тяхната администрация и управление на жизнения цикъл. http://www.sap.com/index.epx

Борика-Банксервиз АД
„БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД е акционерно дружество, собственост на Българска Народна Банка и търговските банки в страната. Компанията удовлетворява потребностите на своите акционери и клиенти като покрива и поддържа високи стандарти за качество, надеждност и сигурност. „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД развива и поддържа основната информационно-технологична инфраструктура на платежната индустрия в България. Дружеството активно работи за създаване на електронни технологии и бизнес решения, насочени към опазването на околната среда. „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД разполага с общо 28 офиса в гр. София и във всички областни градове. www.bobs.bg

Audit Advice Associates
Основна дейност на Audit Advice Associates е независимо оценяване на цялостната стратегия (или елементи от стратегията) по управление на човешките ресурси в конкретна Организация, чрез която се реализира нейното бизнес представяне.
Акцентът на одиторската експертиза, която Audit Advice Associates предлага, е върху измерването и диагностицирането на реалния принос от инвестираните усилия в различни дейности на Организацията и до колко това я прави конкурентноспособна на пазара. http://hrauditadvice.com/

Със съдействието на

Министерство на труда и социалната политика
http://www.mlsp.government.bg/

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България - КРИБ "Гласът на българския бизнес" обединява над 12 000 компании, колективни и индивидуални членове, които произвеждат около три-четвърти от БВП на България, дават работа на над 800 000 души и осигуряват над три-четвърти от българския износ. КРИБ е национално представителна работодателска организация, която обединява 64 браншови организации във всички икономически сектори и има 76 регионални представителства в цялата страна. КРИБ е член е на Международната търговска камара като съосновател на Българския комитет на МТК. http://ceibg.bg/

American Chamber of Commerce in Bulgaria
http://www.amcham.bg/

Българска асоциация по информационни технологии
БАИТ е най-голямата браншова организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България, в която членуват около 100 фирми от всички сектори на информационните и комуникационните технологии - хардуер, софтуер, системна интеграция, мрежи, телекомуникации, доставчици на интернет услуги и др. Мисията на БАИТ е да защитава общите интереси на своите членове, като активно работи за изграждането на информационното общество в държавата, за развитието на българската ИКТ индустрия и на ИКТ сектора на национално и европейско равнище, за повишаване нивото на българското образование и наука в областта на ИТ и чрез използване на ИТ. За постигане на тези цели БАИТ работи в партньорство с държавни институции, неправителствени браншови и работодателски организации, академични институции в България и чужбина. http://www.bait.bg/

Българска асоциация по управление и развитие на човешките ресурси
Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага и развива професионалистите в областта на управлението на човешките ресурси и да издигне статута на професията. http://bhrmda.bg/

JobTiger.TV
JobTiger.tv е видео портал на компанията за онлайн обяви за работа и подбор JobTiger. Порталът обединява видео съвети на кариерните специалисти за търсещите работа, новости в HR индустрията и събития, свързани с изграждане и управление на кариерата, съвети за собствен бизнес и лични истории за успех и кариера с водещи личности от бизнеса и стартиращи предприемачи. http://jobtiger.tv/

Probook
http://probook.bg/

Bulgaria On Air
http://bgonair.bg/

Одитор на изследването

PricewaterhouseCoopers
Петко Димитров, Заместник-председател на управителния съвет на Конфедерацията та Работодателите и Индустриалците в България, Председател на националния съвет за България на Международната търговска камара и съдружник в PwC - Централна и Източна Европа, наблюдава провеждането на конкурса, определянето на критериите и присъства на оценяването и избирането на победителите. http://www.pwc.com/bg/bg

 
със съдействието на
партньори